Vážení klienti,

nejdříve bychom Vám chtěli poděkovat za dosavadní spolupráci a Vaši přízeň naší společnosti RESPONO, a.s., současně Vám přejeme vše nejlepší a hodně úspěchů do nového roku 2018.

Ve snaze zdokonalit naše služby jsme v letošním roce provedli několik změn, které nám jistě pomohou poskytovat i nadále co nejlepší služby pro Vás.

Součástí nově zavedených změn je možnost úhrady tzv. proforma fakturou na náš účet bezhotovostním převodem za sjednané služby bez nutnosti Vaší osobní návštěvy na našich pobočkách. Proformu faktury jsme zasílali koncem měsíce prosince 2017. Velmi se omlouváme za chybně uvedené datum splatnosti. Úhradu za svoz odpadu pro rok 2018 je možné provézt jak v hotovosti na našich střediscích ve Vyškově nebo Slavkově u Brna, tak bezhotovostním převodem na účet a to do 31. 1. 2018. Údaje pro platbu naleznete na zaslané proforma faktuře. Úhrady provádějte na číslo účtu: 5561042/0800, variabilní symbol uvádějte číslo proforma faktury.

Po uhrazení Vám bude vystaven daňový doklad, který Vám pošleme na Vaši adresu společně s platnou známkou na svoz odpadů pro rok 2018. Svoz odpadu na staré známky bude probíhat standartně do 31. 1. 2018.

Zároveň Vás tímto žádáme o kontrolu uvedených údajů na zaslané proforma faktuře. V případě zjištění jakékoliv chyby nebo při změnách údajů na Vaší straně, které jsme ještě nezaznamenali nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím:

Tento způsob oznámení bez nutnosti Vaší osobní návštěvy pomůže k zjednodušení procesu nezbytného k provedení požadovaných změn v dokumentaci.

V případech řešení změn formou Vaší osobní návštěvy je nutno počítat s časově náročnějším provedením. Proto prosím využijte této možnosti, kdy naši pracovníci změny zapracují a Vy si už budete moci upravené dokumenty (smlouvy, faktury) vyzvednout bez čekání.

Požadavky na provedení změn se týkají nejen proforma faktur, ale i všech dalších údajů nezbytných k evidenci:

  • kontaktní údaje, interval svozu, velikost nádoby, ale i změny délky hrazeného období ze standardních 12 měsíců na kratší dobu.

Velice děkujeme za pochopení a Vaši součinnost a těšíme se na další spolupráci.

RESPONO, a.s.