Dříve bylo možné polystyren odvážet na skládku jako stavební odpad. Tato praxe však již v současné době není možná. Nařízením EU byl stanoven plošný zákaz ukládání polystyrenu na skládky z důvodu obsahu zpomalovačů hoření. Skládka v Kozlanech u Vyškova tedy stavební polystyren nepřijímá.

Občané mohou stavební polystyren dovézt v menším množství na sběrné dvory. Velké množství stavebního polystyrenu nepřijímáme.

Děkujeme za pochopení.

RESPONO, a.s.