Představenstvo akciové společnosti RESPONO, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční 31. května 2018 v 9,00 hodin v Besedním domě ve Vyškově.

Akcionáři naleznou veškeré podklady k zasedání valné hromady v sekci Valná hromada.