Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci, které si velmi vážíme. Tímto si Vám dovolujeme popřát vše dobré v novém roce a zároveň Vás informovat o změnách v cenové politice společnosti RESPONO, a.s.

Za dobu existence společnosti RESPONO, a.s. jsme drželi ceny za svoz odpadu téměř bez úprav. Bohužel v současné době již nejsme schopni reagovat na neustálé se zvyšující vstupní náklady dalšími úspornými opatřeními a jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen našich služeb. Bezprostřední vliv na poskytování služeb jsou rostoucí náklady společnosti – jak fixní – zejména se jedná o nárůst mzdových nákladů, které jsme byli nuceni zvýšit, abychom udrželi stávající zaměstnance a zachovali kontinuitu poskytovaných služeb – tak nárůst služeb ode všech našich dodavatelů – likvidační koncová zařízení, spalovna SAKO Brno, kompostárny, apod. Druhým zásadním bodem je situace na trhu s druhotnými surovinami. Prodejní ceny se propadly téměř na polovinu hodnoty roku 2017 a některé komodity, které v současné době separujeme, nejsme schopni vůbec prodat (cca 65 % plastů) a naopak za jejich odstranění jsme nuceni platit. Tito dodavatelé nám jen v průběhu roku 2018 cenu za jejich likvidaci zvedli o 100 %. Tyto okolnosti, spolu s některými dalšími dílčími faktory (jako např. zvýšení cen pohonných hmot, energií a cen na koncových likvidačních místech) nás donutily upravit na přelomu roku ceny našich služeb.

Po důkladném vyhodnocení kalkulací cen za nakládání s odpady rozhodlo představenstvo akciové společnosti RESPONO o navýšení cen poskytovaných služeb a to s účinností od 1. 1. 2019.

Doufáme, že přijmete tato opatření s pochopením a nadále nám zachováte vaši přízeň.

Těšíme se na další spolupráci.

 

RESPONO, a.s.