Společnost RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ 49435612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1090, jako vyhlašovatel, tímto výzývá k podávání nabídek ke koupi podílu ve společnosti REBIOS, spol. s r.o., čímž vyhlásila veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej svého 100 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti REBIOS, spol. s r.o., se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ 28288904, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 58797.

Bližší informace a podmínky veřejné soutěže jsou uveřejněny v níže uvedených dokumentech:

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽĚ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku RESPONO_2020_03_13

Dodatek č. 1 – veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

Dodatek č. 2 – veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

Příloha č. 1 veřejné soutěže_ vzor SPA_2020_03_13

Příloha č. 1 SPA_ Záruky Prodávajícího_2020_03_13

Příloha č. 2 SPA_ vzorová převodní smlouva_2020_03_13

Příloha č. 2 veřejné soutěže_ NDA_2020_03_13

Příloha č. 3 SPA_ Seznam dokumentů a informací v rámci Due diligence_2020_03_13

 

RESPONO, a.s.