Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní spolupráci, které si velmi vážíme. Do nového roku přejeme především pevné zdraví, spokojenost a štěstí.

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech a v souladu s ním dochází k navýšení zákonných poplatků za ukládání odpadů na skládku a finanční rezervy na zajištění rekultivace a následné péče o skládku. V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021.

Dle navrhovaného znění nového zákona o odpadech dojde pro rok 2021 k navýšení poplatku o 300,00 Kč za tunu uloženého odpadu na skládku a rekultivační rezervy o 45 Kč/t, tedy o 345 Kč/t.

Odvádění poplatků za každou tunu odpadu, která je na skládce uložena, je dáno zákonem, jsme tedy nuceni výše zmíněnou skutečnost promítnout do ceny za odstraňování odpadů skládkováním již v roce 2021 a to dle objemu nádoby.

Fakturaci každý rok rozesíláme v prvním týdnu nového roku, ale bohužel právě z důvodu přecenění bude tento termín posunut. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme, ale tyto skutečnosti nebylo možné nijak ovlivnit a předem připravit, neboť nový zákon byl schválen 2. 12. 2020. Doufáme, že přijmete tato opatření s pochopením a nadále nám zachováte přízeň.

RESPONO, a.s.