Představenstvo akciové společnosti RESPONO, a.s. svolává mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 28. července 2020 v 9,00 hodin v Besedním domě, Jana Šoupala 137/4 ve Vyškově.

Materiály předkládané orgány společnosti k projednání valnou hromadou naleznete níže:

1 Pozvánka

2 Upozornění akcionářům

3 Plná moc

4 Volba ověřovatelů, zapisovatelů

5 Prodej 100% podílu spol. RESPONO ve spol. REBIOS

6 Schválení kapitalizace pohledávek

7 Rekapitulace přijatých usnesení MVH