Společnost Respono, regionální lídr v zodpovědném nakládání s odpady, vytřídila v letošním roce mimo jiné 1252 tun papíru a 1258 tun plastu. Díky takto vysokým číslům, která mají na svědomí zejména zodpovědní obyvatelé Vyškovska, se tento region pravidelně umisťuje na předních místech ve třídění odpadů.

 

„Naším dlouhodobým cílem je udržovat kraj čistý a bez černých skládek. Proto se snažíme vycházet našim občanům maximálně vstříc a motivovat je ke třídění odpadu. Pokud si občané nejsou jisti správným tříděním, mohou k nám přivézt jakýkoliv odpad a kvalifikovaní pracovníci se o něj postarají,“ říká Ing. Ivo Bárek, předseda představenstva společnosti Respono, a dodává: „Z veškerého odpadu pak vytřídíme maximum komodit, které dále posíláme ke zpracování a následné recyklaci, ať už se jedná o sklo, PET láhve, tvrdé plasty, nápojové kartony a v neposlední řadě papír a elektrozařízení, které kompletně rozebereme.“

 

Znalost regionu je pro rozvoj klíčová

Vzhledem k tomu, že společnost Respono je ryze regionální firmou, snaží se především o rozvoj v rámci tohoto regionu. „Naše společnost zná perfektně problematiku svého okolí. Vždyť naši pracovníci a klienti jsou často sousedé, kteří žijí ve stejné ulici či obci. Právě díky tomu máme na rozdíl od velkých nadnárodních firem silnou motivaci, aby zisk zůstával „doma“ a byl plně využit ke spokojenosti místních obyvatel,“ vysvětluje Ing. Ivo Bárek.

 

Stálé ceny a lepší služby

Vygenerovaný zisk využívá společnost Respono nejen k udržitelnosti cen za své služby, které jsou stálé již několik let, ale především investuje do kvality a rozšiřování sortimentu. Vedle pořízení nové svozové techniky tak například od podzimu 2017 zavedla v rámci své činnosti nový informační systém, který umožňuje informovat v reálném čase o stavu separace, množství a ceně odpadu.

 

Nová etapa skládky, kompostárna a další novinky

Také v následujícím roce má Respono v plánu další investice do rozvoje. „V roce 2018 plánujeme pořídit nové kontejnery či další moderní svozovou techniku. Chceme zefektivnit provoz vozidel díky vyspělejšímu GPS vybavení, optimalizovat svozové trasy obcí a komerčních klientů a v neposlední řadě chystáme výstavbu kompostárny na tělese skládky, abychom umožnili občanům a firmám likvidaci organického odpadu za přijatelnou cenu a zároveň odběr kompostu zdarma,“ vyjmenovává plány v následujícím období Ing. Milan Černošek, manažer představenstva pro řízení a rozvoj ze společnosti Respono, a doplňuje závěrem: „Věřím, že díky spolupráci s obyvateli našeho regionu budou tyto změny úspěšné a zkvalitnění služeb povede k ještě větší spokojenosti nás všech.“