Proč si nás vybrat za partnera?

zkušeností na trhu

 

Moderní svozová technika

Spolehlivý, flexibilní
a pracovitý partner

Vlastní koncová zařízení

Vstřícní a proškolení zaměstnanci vždy ochotní poradit

Zodpovědné nakládání s odpady v souladu s legislativou

RESPONO, a.s. byla založena v roce 1993. Je akciovou společností 88 obcí a měst – akcionářů okresu Vyškov a části okresu Prostějov. Provozuje skládku směsného komunálního odpadu, dotřiďovací linku na plasty a papír, demontážní dílnu pro nakládání s elektroodpadem, 8 sběrných dvorů a provádí komplexní služby v odpadovém hospodářství pro 96 obcí a měst, což představuje svozovou oblast téměř 102 tis. obyvatel.

Společnost RESPONO, a.s. byla v roce 2003 certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001: 2001 na systém jakosti a ČSN EN ISO 14001: 1997 systém environmentálního managementu.

V roce 2018 proběhl recertifikační audit, na jehož základě společnost splňuje systém řízení kvality a environmentu v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Jsme členem Spolku veřejně prospěšných služeb pro Moravu a Slezsko a držitelem certifikátu „Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO)“.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI RESPONO, a.s.

Kvalita služeb poskytovaných společností RESPONO, a.s. v oblasti nakládání s odpady má rozhodující význam pro uplatnění na trhu. Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečnosti práce a ochrany zdraví nejvyšší priority společnosti.

Na základě tradice naší společnosti a vysokým požadavkům na kvalitu kladenou našimi zákazníky víme, že kvalita našich služeb a poznání vlastního odpovědného přístupu k minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí a jejich předcházení je základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch naší společnosti.

Předcházení vadám ve všech činnostech a včasné odhalování možných příčin vad,  ve všech fázích přípravy a realizace služeb, je základem všech našich činností. Inovace a zlepšování je každodenní neustálou úlohou.

Prostřednictvím neustálého školení zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a osob, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti.

Zlepšováním používaných postupů a techniky stejně tak jako pravidelnými kontrolami a analýzami dosažených výsledků pracujeme na dalším rozvoji našeho integrovaného systému řízení.

Proto se snažíme řídit naše zaměstnance tak, aby se identifikovali s touto politikou naší společnosti, jelikož to je klíčem k úspěchu a dále se zavazujeme:

  • Trvale dodržovat všechny požadavky platných zákonů a jiných požadavků souvisejících
    s ochranou životního prostředí.
  • Usilovat o trvalé zlepšování svého environmentálního profilu zavedením a pravidelným prověřováním systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí.
  • V rámci systému řízení budeme minimalizovat negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření.
  • Motivovat zaměstnance, osoby, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti
    i obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí.
  • Realizovat osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady, jejímž cílem je informovat veřejnost o způsobech nakládání s odpadem v regionu, o nutnosti třídit odpad za účelem jeho následného využití a posílit vědomí zodpovědnosti obyvatel vůči životnímu prostředí.

 

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.