Stavební suť můžete odvézt na sběrné dvory, na skládku do Kozlan nebo v případě většího množství objednat kontejnerovou dopravu. Likvidace stavební suti je zpoplatněna dle platného ceníku.

Co patří do stavební sutě:

cihly, beton, střešní krytina (kromě eternitu), obklady

Co nepatří do stavební sutě:

dřevo, okna, izolační materiály (polystyren, skelná vata apod.), plasty, železo, IPA, nebezpečné odpady

Kontejnerová doprava

Naše společnost Vám nabízí i možnost využití vlastního vozového parku, kterým jsme schopni odpad převézt k jeho likvidaci.

VÍCE O KONTEJNEROVÉ DOPRAVĚ

Likvidace na sběrném dvoře

  • Stavební suť je množné na sběrné dvory přivézt pouze v rámci otevírací doby
  • Stavební suť nesmí obsahovat příměsi

Likvidace na skládce v Kozlanech

  • Stavební suť je množné na skládku přivézt pouze v rámci otevírací doby
  • Pokud bude odpad obsahovat příměsi, bude účtován jako jiný typ odpadu dle ceníku, tudíž likvidace bude nákladnější

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.