Svoz komunálních odpadů patří k našim hlavním činnostem.

V současné době svážíme odpad od 96 obcí a měst, což představuje svozovou oblast téměř 102 tis. obyvatel. Nabízíme službu sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu a sběru, svozu a využití tříděných složek komunálního odpadu (jako například papír, plast, sklo a nápojový karton).

Nabízíme

  • Poskytnutí sběrných nádob zdarma (nádoby o objemech 120 l, 240 l a 1 100 l)
  • Intervaly vývozu odpadu dle individuálních požadavků
  • Odvoz odpadu moderní svozovou technikou pro horní výsyp nádob
  • Elektronické vedení evidence odpadu, podklady pro roční hlášení
  • Vedení čtvrtletních výkazů pro EKO-KOM, a.s.
  • Odstranění odpadu v souladu s legislativou ČR
  • Poradenství v oblasti nakládání s odpady

Směsný komunální odpad svážíme vozy MAN s nádstavbou typu PRESS (lineární stlačování odpadu) s univerzálním vyklápěcím čelem k odstranění na skládku komunálního odpadu S-OO3 v Kozlanech u Vyškova (proklik na skládku). Část odpadu je energeticky využívána ve spalovně akciové společnosti SAKO v Brně. Posádky vozidel jsou vybaveny mobilními telefony a vozidla monitorovací jednotkou GPS.

Tříděný odpad (papír, plast) se sváží na dotřiďovací linku ve Vyškově (proklik na dotřiďovací linku), kde se ručně roztřídí podle jednotlivých druhů dle požadavků zpracovatelů.

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.