Nebezpečným odpadem je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů Nařízení komise (EU) č. 1357/2014.

Nebezpečné odpady jsou například

 • Kaly z čištění odpadních vod
 • Nebezpečné odpady z průmyslové výroby
 • Motorové oleje
 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • Filtrační materiály
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • zbytky barev apod.

Možné způsoby likvidace nebezpečného odpadu

 • odvoz na sběrné dvory vlastní dopravou (v případě menšího množství nebezpečných odpadů)
 • pro průmyslové podniky komplexní zajištění likvidace nebezpečného odpadu do koncového zařízení

O vaše nebezpečné odpady se bezpečně postaráme

 • Vybavíme vaše provozy sběrnými nádobami
 • Přizpůsobíme svoz vašim potřebám
 • Použijeme moderní svozovou techniku s vybavením dle pravidel ADR
 • O svoz se postarají naši proškolení řidiči

Máte o službu zájem?

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.