Biologicky rozložitelné odpady (zkráceně bioodpady) jsou takové odpady, které podléhají rozkladu za přístupu i nepřístupu kyslíku. Mohou to být rostlinné zbytky, listí, slupky z ovoce a zeleniny a jiné.

Biologicky rozložitelný odpad, který je složkou komunálního odpadu, se nazývá biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Ten pochází z domácností, zahrádek, údržby městské zeleně apod.

 

Kam patří

Informace, podle kterých byste se měli při třídění biologicky rozložitelného odpadu řídit, naleznete přímo na sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

 

 

Biologicky rozložitelné odpady je možné odkládat do sběrných nádob o objemech 140 l, 240 l a 770 l hnědé barvy označených samolepkou s nápisem BIOODPAD, které má na svých sběrných hnízdech asi 80 % obcí svozové oblasti RESPONO. V některých obcích je pro občany rovněž k dispozici i velkoobjemový kontejner o objemu 14 m3. Bioodpady můžete za předpokladu, že má obec uzavřenou smlouvu o využívání sběrných dvorů provozovaných společností RESPONO, rovněž zdarma odevzdat (o této skutečnosti se informujte na obecním úřadě) na sběrných dvorech.

Co patří do kontejnerů

Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, staré pečivo, slupky a zbytky rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí) a jiné.

Co nepatří do kontejnerů

Uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který není biologicky rozložitelný, fritovací olej, uhynulá zvířata apod.

Co se s ním děje dál

Biologicky rozložitelný odpad se ze sběrných nádob sváží na okolní kompostárny (rozklady hmoty za přístupu kyslíku). Bioodpad je samozřejmě možné využit i pro vlastní kompost. Kompostovat lze na balkoně, v bytě anebo na zahrádce. Lze také využít tzv. vermikompostování, kdy se pro lepší tvorbu kompostu využívají speciálně vyšlechtěné žížaly.

Sběrné nádoby o objemech 140 a 240 l jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním je totiž do vytříděného bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů. Intenzivním provětráváním vložený bioodpad vysychá a během 14 dnů ztratí přibližně 13 % své hmotnosti. Nádobu je tedy lepší umístit venku, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.

Biologicky rozložitelný odpad se ve svozové oblasti RESPONO odděleně třídí od roku 2012. Na logistiku svozu získala akciová společnost dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 700 000 EURO (tj. 16,5 mil. Kč). Z těchto finančních prostředků byly pořízeny speciální sběrné nádoby a 2 svozová vozidla vybavené mycím zařízením.

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.