Představenstvo akciové společnosti RESPONO, a.s. svolává 28. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2021 v 9,00 hodin v Besedním domě ve Vyškově.

Materiály předkládané orgány společnosti k projednání valnou hromadou naleznete níže:

Pozvánka

Upozornění akcionářům

Plná moc

Volba ověřovatelů, zapisovatelů

Návrh usnesení – změna stanov

Rozvaha – výkaz zisku a ztráty

Zpráva auditora 2020

Návrh rozdělení zisku za rok 2020

Ceny na rok 2021

Plán investic 2021

Návrh usnesení – reorganizase společnosti

Usnesení – schválení přistoupení k dluhu

Smlouva o vkladu části obchodního závodu

Rekapitulace přijatých usnesení

Výroční zpráva RESPONO 2020

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.