Nebezpečné odpady nepatří do běžných kontejnerů na směsný odpad. Tyto odpady nebo obaly mají nebezpečné vlastnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví lidí a životní prostředí.

Nebezpečný odpad se odevzdává ve sběrných dvorech nebo při mobilním sběru. O termínu mobilního svozu nebezpečných odpadů v obci se informujte na obecním úřadě.

Jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, kyseliny, léky a domácí chemikálie, baterie a zářivky, elektrozařízení. Patří sem i obaly znečištěné nebezpečnými látkami.

V běžném životě (např. v domácnosti u domácí chemie) poznáme nebezpečný obsah výrobků pomocí výstražných grafických symbolů (tzv. symbolů GHS) na jeho obalu.

GHS01 – výbušné látky

 

GHS04 – plyny pod tlakem

 

GHS07 – dráždivé látky

GHS02 – hořlavé látky

 


GHS05
– korozivní a žíravé látky

 

GHS08 – látky
nebezpečné pro zdraví

 

GHS03 – oxidační látky

 

GHS06 – toxické látky

 

GHS09 – látky nebezpečné
pro životní prostředí

 

Kam patří:

Barvy, lepidla, chemikálie, rozebrané elektrospotřebiče

 • mobilní svoz nebezpečného odpadu
 • sběrný dvůr

Léky

 • lékárna
 • mobilní svoz nebezpečného odpadu
 • sběrný dvůr

Ledničky, pračky

 • sběrný dvůr

Elektrospotřebiče (pouze nerozebrané)
Baterie
Zářivky a výbojky

 • tam, kde se prodávají – elektro, hobby markety, obchodní centra, červený kontejner
 • školy a instituce, informační centra
 • mobilní svoz nebezpečného odpadu
 • sběrný dvůr, speciální boxy

Co se s ním děje dál:

Baterie se odvážejí na třídící linku, kde se rozdělí podle typu a velikosti. Poté se chemickými a metalurgickými procesy oddělí kovové sloučeniny.

Elektrozařízení se rozebírají a dále recyklují nebo ekologicky odstraňují. Recyklovatelné materiály a použitelné součásti se vracejí zpět do výroby.

Léčiva, zbytky barev a chemických látek se spalují ve spalovně nebezpečných odpadů.

Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:

Materiály z elektrozařízení se použijí znovu do výroby, kovy z baterií se používají na výrobu kovových výrobků nebo nových baterií.

Hledáte sběrný dvůr?

Nevíte, co s nebezpečným odpadem?

ZKUSTE NAŠE SBĚRNÉ DVORY

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.