V rámci PILOTNÍHO PROJEKTU byl zahájen testovací sběr kuchyňského odpadu v domácnostech. Ten se následně přemění na ELEKTRICKOU ENERGII A TEPLO. Z odpadu, který prošel procesem rozkladu v bioplynové stanici, se stane HNOJIVO využitelné na zemědělské půdě.

 

Odpady jsou téma, které se naší společnosti dotýká stále více. Současný systém nakládání s odpady, který v České republice zahrnuje především skládkování, se nedá dlouhodobě udržet. Lidé si oblíbili konzumní životní styl a s ním se pojí i zvyšování množství odpadu, to ale už začíná být alarmující. Odborníci bijí na poplach, proto zákonodárci přišli s novou legislativou.

Kvůli tomu se i RESPONO rozhodlo optimalizovat systém odpadového hospodářství a informovat občany o problematice odpadů, proto v březnu 2022 spustilo pilotní projekt sběru kuchyňského odpadu v Bučovicích a Vyškově. Cílem je snížit množství nevyužitého kuchyňského odpadu na skládkách a zároveň udržet náklady měst na odpadové hospodářství v rozumných mezích.

Proč řešit odpad?

V současnosti v České republice končí na skládkách 48 % odpadu. Zákon ale mluví jasně: skládkování postupně omezovat až téměř vypustit.  

Velký bič nachystala Evropská unie, která svými odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: Do roku 2035 navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % a snížit skládkování komunálních odpadů na 10 %. 

Druhý tlak způsobuje česká legislativa. 1. ledna 2021 začal platit nový zákon o odpadech, který městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO) na skládku. V současné době platí města a obce 500 Kč za každou tunu SKO a VO. Při nesplnění skládkovacích limitů se poplatek navyšuje na 900 Kč za každou tunu navíc. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na 1 850 Kč

Podle fyzických analýz odpadů v roce 2021 průměrná česká popelnice na SKO obsahovala 69 % odpadu, který tam vůbec nepatří (například až 31 % tvoří biologicky rozložitelný komunální odpad, přibližně 8,3 % papír, 6,7 % plast, …) Důvodem, proč se to děje, může být nezájem občanů o třídění, ale i jejich neinformovanost.

Odpady ve Vyškově a Bučovicích

 

Každý občan v Bučovicích ročně vyprodukuje 336 kg SKO a VO. Ve Vyškově je situace lepší, každý občan zde vyprodukuje 176 kg SKO a VO. Aby města splnila limity stanovené zákonem, nesmí množství SKO a VO v roce 2022 přesáhnout 190 kg/občan.

Pokud se nic nezmění, Bučovice zvýšené náklady neminou. Vyškova se naštěstí zvýšené poplatky zatím netýkají, ale pokud SKO a VO zůstane ve stejné výši, je to otázka jen pár let, protože limity budou stále přísnější.

Letáček ke stažení

Už v roce 2024 povolené množství klesne na 170 kg/občan a poplatek se vyšplhá na 1 250 Kč za každou tunu navíc!

Míra třídění v obou městěch nedosahuje požadovaných cílů, Vyškov vykazuje 39 % a Bučovice dokonce pouze 24 %. Podle nového zákona o odpadech ale musí v roce 2025 vytřídit 60 % odpadů. Pokud se jim to nepodaří, hrozí jim pokuta až ve výši 200 000 Kč!

Situace s  odpady se výrazně dotýká i městských kas. Poplatky za odpady, které města vybírají od občanů, nepokryjí veškeré náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. Vyškov aktuálně doplácí 300 za každého občana, Bučovice dokonce za každého občana doplácí 493!

Pokud se nic nezmění, bude částka stále narůstat a nakonec bude nutné přistoupit ke zvýšení poplatku za odpady. Proto je v zájmu každého z nás uchopit do rukou tu jedinou zbraň, kterou máme – snížit objem SKO a VO. Toho docílíme i tím, že budeme vytvářet méně odpadu a začneme pořádně třídit. 

Vyškov a Bučovice sbírají kuchyňský odpad

Jak již bylo zmíněno výše, kuchyňský a zelený odpad tvoří až 31 % běžné černé popelnice! Přitom organický odpad je velmi dobře využitelný a na skládku v žádném případě nepatří. Od roku 2023 bude navíc sběr kuchyňských odpadů povinný pro celou Českou republiku. Paradoxem proto je, že se sběru kuchyňského odpadu v České republice nedostává příliš pozornosti a stále je to spíše rarita.

Města Bučovice a Vyškov se ve spolupráci s RESPONO zapojila do tohoto systému již nyní! V rámci pilotního projektu byl zahájen testovací sběr kuchyňského odpadu, který je možné třídit přímo v domácnostech do perforovaných košíků s kompostovatelnými sáčky. Po naplnění košíku se pak odpad společně se sáčkem vyhodí do speciální popelnice před domem. Popelnice bude následně 1× týdně vyvezena do bioplynové stanice, kde se kuchyňský odpad přemění na elektrickou energii a teplo. Z odpadu, který prošel procesem rozkladu v bioplynové stanici, se stane hnojivo využitelné na zemědělské půdě.

Stejný systém třídění již řadu let úspěšně funguje v italských městech Parma a Milán nebo také v San Franciscu, které takto vytřídí až 700 tun kuchyňských zbytků denně!

Jak správně třídit kuchyňský odpad?

Aby kuchyňský odpad neskončil na skládce, ale mohl se dále využít, je důležité ho správně vytřídit. K třídění používejte speciální perforovaný košík a kompostovatelné sáčky, které jste dostali od svého delegáta. V případě, že vám sáčky dojdou, můžete si nové vyzvednout na sběrném dvoře. Po naplnění košíku, pak odpad společně se sáčkem vyhoďte do hnědé nádoby před domem.

Co patří do kuchyňského odpadu?

Veškeré kuchyňské zbytky jídel, pečivo a těstoviny, skořápky od vajec, čaj a kávová sedlina, zbytky od ovoce a zeleniny, veškeré potraviny po datu spotřeby (bez obalu), menší kosti (kuřecí, rybí), syrové maso a ryby, zbytky z vařeného jídla.

Co nepatří do kuchyňského odpadu?

Velké kosti (hovězí, vepřové), zvířecí trus, mrtvá těla zvířat, oleje, tekuté potraviny (polévky, mléko), zbytky jídel v obalu, nedopalky cigaret.

Všichni můžeme svým dílem přispět k lepšímu a zodpovědnějšímu nakládání s odpady. Děkujeme, že se zapojujete!

Kontakt

Bučovice

Ing. Petr Spurný

603 233 811 

spurny@bucovice.cz

                     

Ing. Pavel Klimeš

731 516 478

reditelts@bucovice.cz

Vyškov

Ing. Jiří Skácel

517 301 543

j.skacel@meuvyskov.cz

RESPONO, a.s.

Radim Filouš

517 810 035

filous@respono.cz

 

Radka Havlíčková

517 810 034

havlickova@respono.cz

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.