RESPONO, a.s. zajistí komplexní odpadové hospodářství ve vaší firmě. Nabízíme svoz a likvidaci komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, gastroodpadu a stavebního odpadu.

Svoz komunálních odpadů patří ke stěžejní činnosti RESPONO, a.s. Nabízíme službu sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu a sběru, svozu a využití tříděných složek komunálního odpadu (jako například papír, plast, sklo a nápojový karton).

Nabízíme

  • Možnost pronájmu nebo zakoupení sběrných nádob (nádoby o objemech 120 l, 240 l a 1 100 l)
  • Intervaly vývozu odpadu dle individuálních požadavků
  • Odvoz odpadu moderní svozovou technikou
  • Elektronické vedení evidence odpadu
  • Odstranění odpadu v souladu s legislativou ČR

Svozová technika

Směsný komunální odpad svážíme vozy MAN s nádstavbou typu PRESS (lineární stlačování odpadu) s univerzálním vyklápěcím čelem k odstranění na skládku komunálního odpadu S-OO3 v Kozlanech u Vyškova. Část odpadu je energeticky využívána ve spalovně akciové společnosti SAKO v Brně. Posádky vozidel jsou vybaveny mobilními telefony a vozidla monitorovací jednotkou GPS.

Máte o službu zájem?

Chcete vědět víc, pořebujete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.