Biologicky rozložitelné odpady (zkráceně bioodpady) jsou takové odpady, které podléhají rozkladu za přístupu i nepřístupu kyslíku. Mohou to být rostlinné zbytky, listí, slupky z ovoce a zeleniny a odpad z údržby zeleně.

Možné způsoby likvidace biologicky rozložitelného odpadu

  • Likvidace za úplatu na sběrných dvorech provozovaných RESPONO, a.s.
  • Oddělený sběr a pravidelný svoz bioodpadu ve speciálních sběrných nádobách

 

 

Nabízíme

  • Speciální sběrné nádoby o objemech 140 l, 240 l a 770 l
  • Různé intervaly svozu bioodpadu

Sběrné nádoby o objemech 140 a 240 l jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním je totiž do vytříděného bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů.

Intenzivním provětráváním vložený bioodpad vysychá a během 14 dnů ztratí přibližně 13 % své hmotnosti.

Nádobu je tedy lepší umístit venku, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.

Co patří do kontejnerů

Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, staré pečivo, slupky a zbytky rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí) a jiné.

Co nepatří do kontejnerů

Uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který není biologicky rozložitelný, fritovací olej, uhynulá zvířata apod.

Máte o službu zájem?

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.