Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že jsou v současné době sběrné dvory vytížené na maximum v rámci celé otevírací doby, dovolujeme si vás požádat o spolupráci při odevzdání vašeho odpadu, aby byl chod sběrného dvora plynulý a mohlo jej využít co nejvíce občanů.

Apelujeme zejména na to, abyste využívali sběrný dvůr spíše na menší množství odpadu, a to maximálně na vozík za auto. Před předáním odpadu je nutné se nahlásit u správce sběrného dvora a předložit občanský průkaz, a to z toho důvodu, abychom si zaznamenali vaše identifikační údaje (jméno a zejména trvalé bydliště). Většina obcí má se spol. RESPONO, a.s. uzavřenou smlouvu a občané těchto obcí mohou některé odpady (vyjma stavebního odpadu) odevzdat zdarma.

Dále je téměř nutností, abyste na sběrný dvůr přijeli s odpadem, který je předem roztříděný a rozložený (starý nábytek). Není možné odpad třídit a rozkládat až na místě ve sběrném dvoře před kontejnery. Velmi to chod při odevzdání odpadu zpomaluje a komplikuje.

Na sběrných dvorech máme k dispozici jen omezené množství kontejnerů, které je možné v jeden den naplnit. Žádáme vás, abyste na sběrný dvůr vozili jen omezené množství bioodpadu a snažili se využívat zejména vaše kompostéry, které jste od obce dostali zdarma, nebo sběrné nádoby určené ke shromažďování bioodpadu na obci. Pokud máte větší množství odpadu, objednejte si, prosím, kontejnerovou dopravu.

Velmi důležité je rovněž uposlechnout pokynů obsluhy sběrného dvora, do kterého kontejneru odpad odložit.

DESATERO pravidel využívání sběrného dvora:

  • Registrace a předložení občanského průkazu správci sběrného dvora
  • Uposlechnout obsluhu sběrného dvora
  • Vhodit odpad do nádoby, která je k tomu určená
  • Netřídit odpad u kontejnerů
  • Nevykládat odpad mimo nádoby
  • Přivézt jen omezené množství odpadu
  • Starý nábytek rozložit předem
  • Vyložit odpad do kontejneru vlastními silami
  • Být trpělivý a slušný
  • Když si nevím rady, zeptám se obsluhy

Děkujeme za spolupráci a těšíme se vaši návštěvu

RESPONO, a.s.