Nálepka na sběrných nádobách

Informace, podle kterých byste se měli při třídění kovových obalů řídit, naleznete přímo na sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

 

Kam patří

Kovové obaly se třídí do žlutých 1 100 l sběrných kontejnerů na plastové odpady, nebo se dají odnést na sběrný dvůr.

Co patří do kontejnerů

Kovové obaly od potravin (např. plechovky, konzervy, železo apod.), hliník a nápojové plechovky z něj vyrobené, hliníkové nádobí a další.

 

Co nepatří do kontejnerů

Kovové obaly od nebezpečných látek, fólie z hliníku spojené s dalším jiným materiálem (obaly od instantních polévek apod.)

 

Do kontejneru na plasty lze vhodit také výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Co se s ním děje dál

Kovový odpad se zpracovává v hutích, kde se přidává k surovinám na výrobu kovů a při vysoké teplotě (okolo 1 800 °C) roztaví. Poté se roztavený kov lije do forem, čímž se vytvoří požadovaný tvar a připravuje pro další použití.

Co se z recyklovaných materiálů vyrábí

Odlitky, slitiny kovů, původní výrobky, dráty apod.

Co vše můžeme třídit

Využitelné složky odpadu tj. papír, plast, sklo (bílé i barevné), nápojové kartony a kovové obaly můžete odkládat do barevných 1 100 l kontejnerů na sběrných hnízdech přímo v místě svého bydliště. Tyto složky odpadů je možné odevzdávat i na sběrných dvorech.

Kontejnery tříděného odpadu

Třídíte správně?

V případě, že si nejste jistí, do které nádoby odpad vhodit, může Vám pomoci náš stručný rádce.

STÁHNOUT LETÁK V PDF

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.