Nálepka na sběrných nádobách

Informace, podle kterých byste se měli při třídění nápojových kartonů řídit, naleznete přímo na sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

Nápojové kartony (tetrapaky) jsou vyrobeny z několika druhů materiálů. Obsahují zpravidla plastové folie, kovové folie a z největší části papír (až 75 %). Papírová vlákna obsažená v nápojových kartonech jsou dlouhá a kvalitní, proto je vhodné je dále recyklovat.

 

Kam patří

Nápojový karton se třídí do žlutých 1 100 l sběrných kontejnerů, nebo se dá odnést na sběrný dvůr.

Co patří do kontejnerů

Krabice od džusů, mléka, vína, a další nápojové kartony.

 

Co nepatří do kontejnerů

Všechno ostatní

 

 

Upozornění: Není potřeba odstraňovat plastové uzávěry, je potřeba obal sešlápnout, aby nezabíral v kontejneru zbytečně moc prostoru.

Co se s ním děje dál

Nápojové kartony se společně s plasty dovezou na dotřiďovací linku ve Vyškově (proklik na dotřiďovací linku), kde jsou vytříděny a pak slisovány do balíků a převezeny na další zpracování. Existují dva způsoby, jak nápojové kartony zpracovávat, a to buď v papírnách, kde se oddělí jednotlivé materiálové vrstvy nápojového kartonu a poté se dále zpracovávají jen papírová vlákna. Zbylý hliník a polyetylen se spaluje v kotlích pro ohřev vody nebo výrobu páry. Druhým způsobem je zpracování na specializované lince, na které se nápojové kartony rozdrtí a teplem a tlakem lisují do desek, které se používají jako stavební materiály (panely, desky, izolace).

Co se z recyklovaných materiálů vyrábí

Celulózová vlákna pro výrobu papíru, stavební materiály.

Co vše můžeme třídit

Využitelné složky odpadu tj. papír, plast, sklo (bílé i barevné), nápojové kartony a kovové obaly můžete odkládat do barevných 1 100 l kontejnerů na sběrných hnízdech přímo v místě svého bydliště. Tyto složky odpadů je možné odevzdávat i na sběrných dvorech.

 
 

Kontejnery tříděného odpadu

Třídíte správně?

V případě, že si nejste jistí, do které nádoby odpad vhodit, může Vám pomoci náš stručný rádce.

STÁHNOUT LETÁK V PDF

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.