Nálepka na sběrných nádobách

Informace, podle kterých byste se měli při třídění papíru řídit, naleznete přímo na sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

 

Kam patří

Papír se třídí do modrých 1 100 l sběrných kontejnerů, nebo se dá odnést na sběrný dvůr.

 

Co patří do kontejnerů

Noviny, časopisy, lepenkové a kartonové krabice, papírové sáčky, letáky, knihy a sešity, kancelářský papír.

 

Co nepatří do kontejnerů

Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír (kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky, hygienické potřeby.

Do kontejneru na papír lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Upozornění: Papír nemusí být zbaven kancelářských sponek nebo plastových fólií použitých na obálkách.
Pokud vyhazujeme objemné krabice, měly by být rozloženy, aby nezabíraly velký objem v kontejneru.

Co se s ním děje dál

Papírový odpad se sveze na dotřiďovací linku ve Vyškově, kde se ručně roztřídí podle jednotlivých druhů papíru a odstraní se znečištěný papír, který by působil problémy při následné recyklaci. Jednotlivé druhy papírů se slisují do balíků a odváží se do papíren, kde se papír namočí a v rozvlákňovači rozdělí na vlákna, která se čistí od nečistot (fólií, provázků, sponek, plniv a barev). Poté se doplní o příměsi (klížidla, barviva, plniva) a zpracuje na papírenském stroji na nové papírové výrobky. Papír je možno recyklovat 5 až 6 krát, než se poškodí kvalita a délka vláken. Například u obalů na vajíčka nebo roliček toaletního papíru jsou papírová vlákna již tak zkrácená, že je nelze dále recyklovat.

Co se z recyklovaných materiálů vyrábí

Lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, sešity, knihy, novinový papír.

Co vše můžeme třídit

Využitelné složky odpadu tj. papír, plast, sklo (bílé i barevné), nápojové kartony a kovové obaly můžete odkládat do barevných 1 100 l kontejnerů na sběrných hnízdech přímo v místě svého bydliště. Tyto složky odpadů je možné odevzdávat i na sběrných dvorech.

 
 

Kontejnery tříděného odpadu

Třídíte správně?

V případě, že si nejste jistí, do které nádoby odpad vhodit, může Vám pomoci náš stručný rádce.

STÁHNOUT LETÁK V PDF

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.