Nálepka na sběrných nádobách

Informace, podle kterých byste se měli při třídění plastu řídit, naleznete přímo na sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

 

Kam patří

Plast se třídí do žlutých 1 100 l sběrných kontejnerů, nebo se dá odnést na sběrný dvůr.

Co patří do kontejnerů

PET lahve i s víčky, sáčky, folie, plastové kelímky, polystyren, plastové obaly a výrobky, hliníkové plechovky od piva a nápojů, kovové obaly (obaly od potravin např. konzervy).

 

Co nepatří do kontejnerů

Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly.

 

Do kontejneru na plasty lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Upozornění: Obaly a PET lahve je nutno sešlápnout, aby se ušetřilo místo v kontejneru pro další odpady.

Co se s ním děje dál

Plasty se svezou na dotřiďovací linku ve Vyškově (proklik na dotřiďovací linku), kde se ručně vytřídí jednotlivé druhy plastů. Poté se roztříděné plasty lisují do balíků a odvážejí ke zpracování na recyklační linky, kde se zpracovávají. Každý druh plastu se zpracovává trochu jinou technologií. Souhrnně jde ale o procesy vyčištění od nečistot, mletí a drcení, mísení a posléze tavení a výrobu plastových granulí. Ty se pak spolu míchají a znovu taví a z roztaveného materiálu se pomocí vzduchu vytlačují, vyfukují anebo vstřikují výrobky do požadovaného tvaru. Plasty se dají recyklovat i chemicky. Pomocí pyrolýzy se odpad rozloží na jednoduché látky (kapalné a plynné uhlovodíky). Další využití plasty nacházejí při výrobě tuhého alternativního paliva, které se nejčastěji spaluje v cementárnách.

Co se z recyklovaných materiálů vyrábí

Z PET lahví se vyrábí vlákna pro textilní průmysl (výplně přikrývek, spacáků, bund). Z fólií a sáčků se opět vyrábí sáčky, fólie a pytle. Ze směsi plastů se pak vyrábí různé výrobky, jako odpadkové koše, plotové desky, zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek apod.

Co vše můžeme třídit

Využitelné složky odpadu tj. papír, plast, sklo (bílé i barevné), nápojové kartony a kovové obaly můžete odkládat do barevných 1 100 l kontejnerů na sběrných hnízdech přímo v místě svého bydliště. Tyto složky odpadů je možné odevzdávat i na sběrných dvorech.

Kontejnery tříděného odpadu

Třídíte správně?

V případě, že si nejste jistí, do které nádoby odpad vhodit, může Vám pomoci náš stručný rádce.

STÁHNOUT LETÁK V PDF

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.