Nálepka na sběrných nádobách

Informace, podle kterých byste se měli při třídění skla řídit, naleznete přímo na sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

 

Kam patří

Zelený kontejner na barevné sklo a bílý na čiré sklo.

Co patří do kontejnerů

Nevratné lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádoby, tabulové sklo, střepy.

 

Co nepatří do kontejnerů

Linoleum a jiné Keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, drátěná skla, víčka od lahví.

 

Do kontejneru na sklo lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).

Co se s ním děje dál

Při recyklaci skla se musí dbát na správné rozdělení bílého a barevného skla, aby se bílé sklo neznehodnotilo pro další použití. Proto se skleněné odpady pečlivě třídí a odstraňují se z nich příměsi jako kovy, keramika a další. Poté se střepy rozdrtí na recyklační lince na jemný prášek, který se přidává do směsi na výrobu skla (sklářského kmene).

Co se z recyklovaných materiálů vyrábí

Skleněné obaly a výrobky.

Co vše můžeme třídit

Využitelné složky odpadu tj. papír, plast, sklo (bílé i barevné), nápojové kartony a kovové obaly můžete odkládat do barevných 1 100 l kontejnerů na sběrných hnízdech přímo v místě svého bydliště. Tyto složky odpadů je možné odevzdávat i na sběrných dvorech.

 
 

Kontejnery tříděného odpadu

Třídíte správně?

V případě, že si nejste jistí, do které nádoby odpad vhodit, může Vám pomoci náš stručný rádce.

STÁHNOUT LETÁK V PDF

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.